МЕТОДИКА впровадження бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях :

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Лист від 29.12.2009 р. № 01-16-2801

докладніше

 

До уваги голів райкомів, міськкомів, рад голів профкомів, ПК ВНЗ, первинних організацій
Обком профспілки працівників освіти і науки надсилає для керівництва та використання в практичній роботі листи:
-Федерації професійних спілок України від 10.11.2009р. за №03/01-34/2521 "Про оподаткування новорічно-різдвяних подарунків та квитків для дитей" додається   
-Державної податкової адміністрації України від 16.12.2005р. за №12714/6/17-3116 "Щодо оподаткування дитячих новорічних подарунків"додається.


ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ   РАДИ

ПОСТАНОВА

28.09.2000                                 м.Київ                                     П-29-3

Про особливості методики впровадження бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

З метою забезпечення єдиних методологічних принципів організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 966-ХІУ, розділ II ст. 6 п.5, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 30 листопада 1999 року № 291 та постанови Президії Ради ФПУ «Про реформування системи бухгалтерського обліку в профспілках із застосуванням національних положень (стандартів)» від 14 березня 2000 року № П-26-6 робоча група разом із постійною комісією Ради ФПУ з питань фінансової роботи та бюджету розробила плани рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях та інструкції про їх застосування. Дана методологічна розробка одержала схвальні відгуки фахівців Київського Національного економічного університету, Київського Національного університету імені Т.Г.Шевченка та Академії праці і соціальних відносин, вже застосовується в практичній роботі з бухгалтерського обліку в виконавчому апараті Ради Федерації профспілок України, Раді Федерації профспілок Одеської області, центральних комітетах профспілок авіапрацівників, працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, Дніпропетровському обласному комітеті профспілки працівників автомобільного транспорту, Жовтневій районній організації профспілки працівників освіти м.Києва, профспілковому комітеті Київського Національного університету архітектури та будівництва.

Враховуючи необхідність створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях всіх рівнів, Президія Ради Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

План   рахунків   бухгалтерського   обліку   в   профспілкових   організаціях

(додаток 1);    -


Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях (додаток 2);

План рахунків бухгалтерського обліку в первинних профспілкових організаціях (додаток 3);

Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в первинних профспілкових організаціях

(додаток 4).

2.     План рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях
запровадити
в дію з 1 січня 2001 року.

3.   Доручити:

-   керівникам членських організацій ФПУ вжити необхідних організаційних заходів щодо впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях, маючи на увазі, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, на якому базується фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник;

-   Академії праці і соціальних відносин ФПУ (Головко М.Л.) внести в плани навчання факультету підвищення кваліфікації профспілкових кадрів на 2001 рік перепідготовку фінансових працівників членських організацій ФПУ з тематикою реформування системи бухгалтерського обліку в профспілках з застосуванням національних положень (стандартів).

-      фінансово-економічному відділу виконавчого апарату Ради ФПУ
(Гудим О.Г.) в жовтні 2000 року провести практичне навчання завідуючих
фінансовими відділами, головних бухгалтерів членських організацій ФПУ з
методики впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових
організаціях та Інструкції про порядок його застосування;

-     директору Підприємства «Профінформ» ФПУ (Нібак В.І.) в жовтні-
листопаді 2000 року підготувати та випустити на замовлення членських
організацій ФПУ спеціальний випуск з цього питання «Бібліотечки голови
профспілкового комітету».

4.   Дозволити фінансово-економічному відділу виконавчого апарату Ради
ФПУ за погодженням з розробником та робочою групою вносити відповідні
доповнення до затверджених методологічних положень у зв'язку зі змінами
законодавчої бази.

5.    Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника
Голови ФПУ Пожидаєва В.В.

Голова ФПУ                                                                 О.Стоян

   

-план рахунків

-інструкція по застосуванню

 

 

 

 

 

Зарплатні орієнити 2010!!!

     
       
           
Ablabar©  

колективна
угода