КЛАС 2. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ

(завантажити у форматі WORD)

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух предметів праці, що належать організації і призначені для використання у адмінстративних цілях,а також засобів праці, які включаютья до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Рахунок 20 "Товарно-матеріальні цінності"

Рахунок 20 "Товарно-матеріальні цінності" призначено для узагальнення інформації  про наявність і рух матеріалів,запасних частин,палива.

За дебетом рахунку 20 "Товарно-матеріальні цінності" відображаються надходження товарно-матеріальних цінностей, за кредитом - витрачання при експлуатації,уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

203 "Паливо"

207 "Запасні частини"

209 "Інші матеріали"

На субрахунку 203 "Паливо" (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали)   обліковуються  наявність та рух палива, що придбавається для

експлуатації транспортних засобів. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти.

На субрахунку 207 "Запасні частини" ведеться облік придбаних запасних частин, які використовуються для проведення ремонтів,заміни зношених частин транспортних засобів,а також автомобільних шин у запасі та обороті.

За дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за кредитом  -  витрачання,  та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну вартість, обліковуються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання.

На субрахунку 209 "Інші матеріали" обліковуються наявність та рух різних товарно-матеріальних цінностей { подорожніх листів, канцтоварів, тонерів, картриджів, бланків суворого обліку, профспілкових квитків, тощо).

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать профспілковій організації.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом періоду не більше одного року, а також інвентар, інструмент, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані)предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат ( Д-т рах.48), а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації організація повинна організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні на забалансовому рахунку.

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених   виходячи з потреб.

 
Ablabar©  

колективна
угода