КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(завантажити у форматі WORD)

Рахунки   цього класу призначені  для  обліку даних  та узагальнення інформації про зобов'язання,які будуть погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік розрахунків з постачальниками,    розрахунків  з  податків  і  платежів,  розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, а також інших розрахунків та операцій.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками"

На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги.

За кредитом рахунку 631 "Розрахунки з постачальниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

 

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 5

 

№ п/п

Перелік бухгалтерських операцій

Дебет

Кредит

Сума в грн.

1.

Оприбутковано тонер

209

631

125

2.

Перераховано за тонер

631

311

125

 

Рахунок 64 "Розрахунки за податками

Рахунок 64 "Розрахунки за податками " призначено для узагальнення інформації про розрахунки організації за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників організації, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.

Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками" відображаються нараховані  платежі до бюджету, за дебетом -їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:

641 "Розрахунки з бюджетом по прибутковому податку"

642 "Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток"

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

На рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування в організації.

Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування за збором на обов'язкове соціальне страхування.

На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Схема бухгалтерських проводок в таблиці 6.

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

На рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу організації, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

 

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" має такі субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами"

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються нарахована працівникам основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом -виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці відображаються за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною  платою"  та  кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видам виплат та утримань.

Схема бухгалтерських проводок в таблиці 6.

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"

На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться узагальнена інформація про розрахунки з підвідомчими організаціями за різними операціями.

Рахунок 68 "Розрахунки за різними операціями " має такі субрахунки: 682 "Внутрішні розрахунки" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з підвідомчими організаціями.

На субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій з різними організаціями за операціями некомерціиного характеру (учбовими закладами, гуртожитками, організаціями комунального господарства) і особами за різними операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

 

Схеми бухгалтерських проводок :

Таблиця 6

 

Перелік бухгалтерських

Дебет

Кредит

Сума в грн.

п/п

операцій

 

 

 

1.

Нарахована заробітна плата, матеріальна допомога тощо

48-...

661

2000

2.

Нарахування на заробітну плату :

 

 

 

3.

а)збір до пенсійного фонду

48-...

651

640

4

б)збір до фонду соціального страхування

48-...

652

80

5.

б)збір до фонду безробіття

48-...

653

ЗО

6.

Утримання :

а)збір до пенсійного фонду

661

651

40

7.

б)збір до фонду безробіття

661

653

10

8.

в)прибутковий податок

661

641

354

9.

Г)профспілкові внески

661

685

20 '

10.

Виплачена заробітна плата, матеріальна допомога тощо

661

301

1596

11.

Утримана із заробітної плати сума в погашення збитків від псування матеріальних цінностей

661

377

120

12.

Депонована заробітна плата

661

662

150

13.

Утримані із заробітної плати суми аліментів

661

685

70

14.

Утримані із заробітної плати підзвітні суми

661

372

20

 

 
Ablabar©  

колективна
угода