ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

первинних профспілкових організацій

(завантажити у форматі WORD)

 
 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10


Основні засоби

106

Інвентар

109

Інші основні засоби

13

Знос основних засобів

 

За видами основних засобів

Клас 2. Товарно-матеріальні цінності

20

Товарно-матеріальні

цінності

203

Паливо

207

Запасні частини

209

Інші матеріали

22

Малоцінні та швидко­зношувані предмети

 

За видами предметів

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

302

Каса в іноземній валюті

31

Розрахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових  коштів

352

Інші поточні фінансові інвестиції

37

Розрахунки з різними дебіторами

372

Розрахунки з підзвітними  особами

377

Розрахунки з іншими дебіторами

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

За об'єктами фінансування

Клас 6. Поточні зобов’язання

63

Розрахунки з постачальниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

64

Розрахунки за податками

641

Розрахунки за податками

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням

 

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок безробіття

66

Розрахунки з оплати  праці

661

Розрахунки за заробітною платою

662

Розрахунки з депонентами

68

Розрахунки за іншими операціями

682

Внутрішні розрахунки

685

Розрахунки з іншими кредиторами

Клас 0. Позабалансові рахунки

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ablabar©  

колективна
угода