Головам РК, МК, ППО ВНЗ,
                                                                       первинних профспілкових організацій
Доводимо до вашого відома спільний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Щодо колективно-договірного регулювання трудових  та соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються» (додається).

 

ФПУ – Кабінет Міністрів України:

колективний трудовий спір завершено в інтересах трудящих


      У зв'язку з незабезпеченням трудових, соціально-економічних прав працівників в умовах кризи, а також невиконанням норм Генеральної угоди на 2008-2009 роки  Президія Федерації профспілок України 11 лютого 2009 року прийняла рішення про вступ у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України.

   Національною службою посередництва та примирення України було зареєстровано 12 вимог ФПУ до Уряду. Зокрема щодо поновлення соціального діалогу, рівня мінімальної заробітної платні, погашення заборгованості із заробітної плати, запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів на соціально важливі товари та послуги, громадського контролю профспілок під час встановлення цін на газ для населення тощо.

    Відповідно до вимог Закону, примирні процедури проходили у два етапи. Вимоги щодо зміни соціально-економічних умов праці, тобто розбіжності інтересів сторін, були віднесені до компетенції примирної комісії, а  конфлікт права – щодо невиконання вимог законодавства та генеральної угоди – до компетенції трудового арбітражу.

   На першому етапі спору примирна комісія спільним рішенням сторін задовольнила 5 із 6 вимог Федерації профспілок України.

   ФПУ вдалося домогтися відновлення процедури погодження актів законодавства, які спрямовані на подолання наслідків фінансово-економічної кризи з обов'язковим  залученням профспілок та  відповідно до Порядку проведення соціального діалогу за Генеральною угодою на 2008-2009 роки.

   Встановлено кінцеві терміни погодження з профспілками рішень Уряду щодо визначення величини прожиткового мінімуму (до 1 липня) та розміру мінімальної заробітної плати на поточний рік (до 1 серпня), а також умов оплати праці працівників бюджетної сфери (до 1 серпня). Це дозволить вчасно прийняти рішення необхідні для врахування нових розмірів цих соціальних гарантій при розробці проекту Держбюджету на 2010 рік.

   За підсумками виконання Держбюджету в I кварталі 2009 року ФПУ та КМУ домовилися виробити спільні пропозиції щодо коригування соціальних показників бюджету, зокрема наближення термінів встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб і посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати.

   Прийнято рішення щодо розробки разом із профспілками проектів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, Загальнодержавної програми збереження і розвитку трудового потенціалу на період до 2017 року та подання до ВРУ проекту Загальнодержавної програми зайнятості на 2009-2011 роки, яка спрямована на збереження робочих місць та вжиття заходів щодо недопущення масових звільнень і посилення соціального захисту безробітних.

   У рамках рішень примирної комісії  разом із зобов'язаннями Уряду по  пункту 4.9 Генеральної угоди на 2008-2009 роки засновано ефективний механізм впливу профспілок на забезпечення проведення узгодженої політики цін і грошових доходів населення з метою недопущення зниження життєвого рівня громадян, а також  залучення всеукраїнських профспілок і профоб'єднань  до підготовки прогнозів економічного і соціального розвитку України.

   Досягнуто згоди щодо припинення спроб одностороннього втручання органів виконавчої влади у діяльність фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема – у виконання прийнятих правліннями фондів рішень, що унеможливлює використання страхових коштів на нестрахові цілі.

   На другому етапі трудовим арбітражем підтверджено правомірність ще 5 із 6 вимог ФПУ і прийнято рішення щодо їх виконання Кабінетом Міністрів України.

   Зокрема щодо встановлення у Держбюджеті мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 травня 2009 року, погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками організацій бюджетної сфери та підприємств державної форми власності до 30 квітня 2009 року, забезпечення дієвого державного контролю за дотриманням законодавства про працю, особливо під час скорочень, простою та зміни режиму робочого часу, погодження з профспілками підвищення цін на газ природний для населення. 

   Таким чином, 10 з 12 зареєстрованих вимог Федерації профспілок задоволені примирними органами у повному обсязі. На виконання ще однієї з вимог на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради 27 березня 2009 року досягнуто домовленості щодо створення антикризової тристоронньої робочої групи з представників сторін Національної ради  для розроблення до кінця квітня ц.р. єдиного програмного документу, спрямованого на реалізацію невідкладних заходів для подолання фінансово-економічної кризи та надійного забезпечення життєвих потреб громадян. Не задоволено вимогу ФПУ щодо перегляду мінімальної заробітної плати та ставки (окладу) Єдиної тарифної сітки працівників бюджетної сфери.

   У будь-якому разі, рішення примирних органів засвідчили законність вимог, вивірену правову позицію профспілок у системній боротьбі за трудові та соціально-економічні права громадян та підтвердили справедливість висунутих вимог до вищого органу виконавчої влади.

   Наступним етапом дій Федерації профспілок України буде контроль за реалізацією рішень примирних органів а також практичні кроки, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати, підготовка законодавчих ініціатив.  Для цього ФПУ готує пропозиції щодо укладення угоди з Урядом про забезпечення виконання рішень примирної комісії та трудового арбітражу. Остаточне рішення прийме Президія ФПУ 28 квітня ц.р.

   У разі ухилення Уряду від виконання рішень примирних органів Федерація профспілок України залишає за собою право продовжувати активні протестні дії.        

      Аналітично-інформаційне управління апарату ФПУ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

           
           
           
           
Ablabar©  

колективна
угода